CE machinerichtlijn

Alle Cyborg cnc-freesmachines beantwoorden aan de Europese machinerichtlijn. Al onze machines werden onderworpen aan een officiële risico-analyse. Afhankelijk van de uitrusting (manuele spindel, lineaire toolchanger, roterende gereedschapswisselaar, enz), beantwoorden ze aan Performance level C of D.  In de linker afbeelding hieronder zie je onze standaard beveiligingen, bestaande uit elektronische druklijsten links, rechts, voor en achter het portaal, een lichtstraat voor het portaal, en transparante beveiligingsplaten links en rechts die ervoor zorgen dat de gebruiker niet vanop de zijkant aan de spindel kan.

Cyborg lichtstraat
Cyborg veiligheidsrelais
Cyborg ce-safety

CE-safety. Sedert vele jaren levert ons bedrijf enkel nog freesmachines die de gebruiker afdoende beschermen in potentieel gevaarlijke situaties. We hebben een systeem ontwikkeld dat tegelijk een hoge mate aan veiligheid biedt aan de gebruiker, en toch ook een maximale flexibiliteit.
De dubbele beveiliging wordt op het portaal gemonteerd. Het grote voordeel daarvan is dat na het afwerken van het voorste gedeelte van de freesjob de gebruiker dit deel van de freestafel al kan afruimen en reinigen. Ondertussen kan de machine gewoon verderfrezen op het achterste gedeelte van de freestafel.
Bij machines die voorzien zijn van een lichtstraat of veiligheidsmatten volledig rondom moet de gebruiker wachten tot de volledige freescyclus afgelopen is vooraleer hij zich binnen de zone van de freestafel kan begeven.

Onze unieke beveiliging bestaat uit een dubbel systeem:

1.   Speciale elektronisch gestuurde holle rubberprofielen doen de machine ogenblikkelijk stoppen wanneer ze ingedrukt worden. In de afbeelding hierboven worden ze getoond met een blauwe gloed. Zelfs aan maximum-ijlgangsnelheid heeft de machine genoeg aan minder dan 1 millimeter om tot volledige stilstand te komen. Daarbij helpen de speciale servo remweerstanden, waarvan er één per servodrive voorzien wordt. Deze beschermstrips zitten gemonteerd op de zijkanten links en rechts, en voor en achter het portaal. Ze beschermen de gebruiker tegen onverwachte en snelle bewegingen van het machineportaal.
2.   Een lichtstraat met zender en ontvanger links en rechts voor de spindel, zorgt ervoor dat de gebruiker geen onveilige handelingen kan uitvoeren binnen de spindelzone. Deze lichtstraat is voorzien van één straal om de 20 mm. Deze in de werkelijkheid onzichtbare stralen worden in de afbeelding hierboven voorgesteld door de horizontale rode lijnen.
Beide systemen zijn in serie geschakeld. Wanneer één van de twee geactiveerd wordt stopt de machine in een fractie van een seconde de XY beweging, De Z-as beweegt omhoog en de spindel stopt geforceerd met draaien via de ingebouwde remweerstand.

kenmerken / beschrijving beveiligingssysteem

♦    De lichtstraat kan eenvoudig in hoogte versteld worden voor het frezen van dikkere stukken.
♦    De lichtstraat reageert pas wanneer 2 stralen gelijk onderbroken worden, zo kan een toevallige freesspaan niet voor een ongewenste "CE safety" situatie zorgen.
♦    Beide beveiligingen zijn op een CE-conforme manier op de besturing aangesloten. Ze genereren geen noodstop, ook geen gewone pauze, ze genereren een zgn. "CE-safety" situatie, die eerst een reset vraagt, vooraleer kan verdergefreesd worden. Na deze reset kan de lopende job gewoon verdergezet worden, de machine moet dus niet opnieuw opgestart worden, de lopende job moet zelfs niet opnieuw begonnen worden.
♦    Dit beveiligingssysteem laat de gebruiker toe, zoals overigens voorzien in de CE veiligheidsvoorschriften, om alle manuele handelingen uit te voeren, zelfs indien hij/zij zich binnen de veiligheidszone bevindt. Automatische cycli kunnen alleen als de gebruiker zich buiten deze zone bevindt.