Cipher

Cipher graveerprogramma

2d graveerprogramma
Wincip2.gif (7791 bytes)
* Zéér eenvoudig in gebruik, zéér snel aan te leren.
* Snellere layoutingave dan gelijk welk ander graveerprogramma.
* Zéér uitgebreide nederlandstalige help-funktie.
* Wordt geleverd met alle Cipher lettertypes en pictogrammensets.
* Kan alle Multicam, Roland, Western, Cipher, enz. machines aansturen.
* Het programma is open, en beschikt over alle belangrijke import- en exportfuncties.
* Eén Cipher licentie kan op een onbeperkt aantal PC's geïnstalleerd zijn, en tegelijkertijd op elk van deze PC's gebruikt worden.
* Cipher is compatibel met Windows 95, 98, Me, NT, 2000 en XP-pro.
* Cipher updates zijn tot op heden steeds gratis geweest.

Het Cipher graveerprogramma is een zeer goed doordacht layoutprogramma.  In Cipher zal u dus geen teken- en scanfuncties vinden.  Voor het digitaliseren en scannen van tekeningen zijn we ervan uitgegaan dat andere softwares daar een perfecte oplossing voor bieden (bv. CorelDRAW, Autocad, Designcad).   Ontwerpen uit deze programma's kunnen eenvoudig als onderdeel van een layout via Cipher gegraveerd worden.
hieronder vindt u enkele sterke punten uit de Cipher software.  De volledige kracht van dit programma kunnen wij u ter gelegenheid van een demonstratie in onze toonzaal laten zien.

Enkele krachtige functies in Cipher

  menu menukeuze beschrijving
venster schikken Plaatst alle geopende jobvensters in cascade op het Cipher werkblad.  Maximaal acht jobs kunnen gelijktijdig geopend worden.
venster ascii tabel Via de ascii-tabel kunnen karakters opgeroepen worden die zich niet op het toetsenbord van de PC bevinden, bv. letters met accenten.
venster kladblok Opent het Windows kladblok. Dit kan gebruikt worden om namenlijsten of lange teksten in éénmaal doorlopend in te geven. Deze tekstbestanden kunnen dan nadien met de layout gemengd worden.
bestand laad job Het openen van een voordien bewaarde job. De gebruiker kan kiezen tussen het openen van de volledige job, ofwel uitsluitend te layout, zonder tekst.
bestand bewaar job Dient om een job te bewaren.  Men kan de volledige job, ofwel alleen de layout, ofwel alleen de tekst bewaren.  Bij het bewaren is altijd een apart nota's veld beschikbaar.
bestand print job Jobs kunnen op twee manieren afgedrukt worden:
1.   grafische afdruk.
2.   afdruk van alle variabelen die er deel van uitmaken.
bestand import job Via deze menukeuze kunnen oude Dahlgren jobs uit Superpro V 3.02, 3.10 en 3.50 in Cipher jobs geconverteerd worden.
Edit braille / barcode Via deze twee menukeuzes kunnen teksten en/of getallen automatisch omgezet worden in brailleschrift, of in Barcode 39.
tekst logo laden De volgende bestandsformaten kunnen ingelezen worden:  HPGL (.plt) - Autocad (DXF) - Designcad (.dc2) - Scanvec (SCA) - bitmaps voor fotogravure (.pcx)
tekst font laden Alle Cipher fonts kunnen gebruikt worden, maar ook alle Dahlgren FT9 lettertypes en alle truetype lettertypes.
plaat kaders Een volautomatische functie voor het plaatsen van kaders en/of boorgaten.
opties veelvoud Deze veelvoud functie is zeer krachtig.  Na de creatie van het veelvoud, eventueel in combinatie met een kladblok tekstbestand, en/of een automatische nummering, blijft elk plaatje binnen het veelvoud autonoom bestaan.  D.w.z. dat binnen elk plaatje daarna volledig afzonderlijk een andere layout kan aangemaakt worden.
extras freessuggesties Het cipher programma kan voor elke in de layout gebruikte combinatie van letterhoogte en lettertype een ideale freesbreedte opgeven.
extras bereken tijd Hiermee kan de gebruiker op voorhand berekenen hoe lang de graveermachine ongeveer nodig heeft om deze job te graveren.
extras ordenen Indien de job verschillende tekstregels bevat van verschillende grootte, dan kan het programma de graveervolgorde hiervan automatisch herberekenen, afgestemd op de ideale freesbreedtes, waardoor het aantal freeswissels tot een absoluut minimum kan beperkt worden.
F5 autolayout Deze uitermate krachtige functie zorgt ervoor dat de meest complexe layouts vliegensvlug ingeven kunnen worden.
F2 en F4 manuele layout Met F2 kunnen de plaatsen van de teksten d.m.v. hun middelpuntcoördinaten opgegeven worden.  Dat is vooral interessant bij machinefrontpanelen.
Met F4 kunnen de teksten geplaatst worden d.m.v. de variabelen basislijn, linker en rechter marge.
F9 graveren Via deze functietoets kunnen jobs naar de graveermachine gestuurd worden.  Bij de uitvoer kunnen nog offsets ingegeven worden, kan een schaalmaat aangegeven worden, of kunnen lange platen gesegmenteerd worden.

Het basisscherm met een geopend jobvenster.  Bovenaan zijn de verschillende menu's zichtbaar, alsook het iconenmenu. In het jobvenster is o.a. een veld  "materiaal type" zichtbaar. Daarin kan de gebruiker zelf alle graveermaterialen definiëren die mogelijk gebruikt worden. Bij elk materiaal kunnen de juiste voedingssnelheden van XY en Z as opgegeven worden. Door het juiste materiaal te kiezen wordt de machine automatisch op het juiste snelheidsniveau ingesteld.

Dit is de grafische afbeelding van bovenstaand jobvenster.   Elke tekstregel en/of logo kan in het grafische scherm afzonderlijk of in groep verschoven worden, uitgezoomd en terug, via variabelen gewijzigd, enz.

Dezelfde grafische afbeelding, maar met maatlataanduidingen links en bovenaan.  Deze kunnen ingesteld worden via de iconen die je bovenaan in het venster ziet.

Eventueel kan ook een raster zichtbaar gemaakt worden.