gereedschapswisselaar

Lineaire gereedschapswisselaar

Roterende gereedschapswisselaar

roterende gereedschapswisselaar met 12 posities
roterende gereedschapswisselaar met 12 posities

Roterende wisselaar op de H-reeks

roterende gereedschapswisselaar met 12 posities en geopende afschermkap
roterende gereedschapswisselaar met 12 posities en gesloten kap

Elke Cyborg freesmachine kan in optie uitgerust worden met een lineaire of een roterende gereedschapswisselaar. Een lineaire wisselaar wordt achter de freestafel geplaatst. Een roterende wisselaar wordt aan het rechter uiteinde van het portaal bevestigd. 
De Cyborg gereedschapswisselaars worden beheerd door een bijzonder intelligente besturing, die optimale veiligheid biedt, en die de volledige controle van de wisselcyclus voor haar rekening neemt. Alle gegevens m.b.t. de exacte plaatsen (X, Y en Z coördinaten) voor elk gereedschap worden in het geheugen van de besturing bewaard. Een vast opgesteld calibratieblok meet de lengte van elk gereedschap op. Elk gereedschap in de wisselaar wordt beveiligd door een inductieve benaderingsschakelaar. Deze zorgt ervoor dat de spindel alleen een gereedschap kan opnemen op een plaats waar er zich ook werkelijk een bevindt, en dat een gereedschap dat zich in de spindel bevindt alleen kan teruggeplaatst worden op een lege plaats.

Technische kenmerken / beschrijving:

Lineaire wisselaar:
Het standaard aantal wisselposities voor machines uit de R-13xx reeks bedraagt 6.
Het standaard aantal wisselposities voor machines uit de R-15xx reeks bedraagt 7.
Het standaard aantal wisselposities voor machines uit de R-20xx reeks bedraagt 10.
Op speciale vraag kan mits verlenging van het machinechassis een dubbele lineaire wisselaar geplaatst worden.

Roterende wisselaar:
Elke roterende wisselaar heeft 12 wisselposities.  Dit aantal is onafhankelijk van de machinemaat.  De combinatie van een roterende wisselaar met een driekoppig tangentiaal messysteem is niet mogelijk.  Dergelijk messysteem kan wél met een lineaire wisselaar gecombineerd worden.

De gereedschapshouders zitten in plastic vorken die vanbinnen met staal versterkt zijn. Bij slijtage zijn deze heel snel uit te wisselen.

Omwille van de hogere betrouwbaarheid, de betere centriciteit en de hogere klemkracht kozen we voor het HSK houdersysteem. De voordelen t.o.v. ISO wisselsystemen zijn ondertussen algemeen bekend.
Cyborg machines met wisselaars werken met gereedschapshouders van het type HSK-E32 of HSK-F63 (afhankelijk van het spindeltype).

In vergelijking met klassieke ISO-gereedschapshouders bieden HSK systemen de volgende voordelen:

*   bij uitoefening van een zelfde kracht op de trekstang van de spindel is de klemkracht bij een HSK-systeem tweemaal hoger dan bij een ISO-systeem.
*   dat resulteert in een vijfmaal hogere radiale stijfheid van HSK gereedschapshouders, waardoor het gereedschap meer weerstand heeft tegen buigen.
*   het gevolg daarvan is dat een machine met HSK houders dieper kan frezen en boren aan hogere snelheden dan een machine voorzien van een ISO systeem.
*    de nauwkeurigheid en de afwerkingsgraad van de gefreesde stukken verhoogt.
*    hogere nauwkeurigheid m.b.t. de gewenste freesdieptes.
*    de hogere stijfheid en de hogere toleranties zorgen ervoor dat veel minder resonantietrillingen optreden dan bij spindels met ISO-houders.
*    HSK-houders zijn veel korter dan ISO-houders, waardoor kortere wisseltijden mogelijk zijn.

Elke machine met gereedschapswisselaar wordt voorzien van een elektronisch calibratieblok, vast opgesteld, met een meetnauwkeurigheid van +/- 0,005 mm.
De lengte van elk gereedschap moet slechts éénmaal opgemeten worden. Dat gebeurt automatisch door de machine. De verschillende gereedschapslengtes worden in het geheugen van de machinebesturing bewaard. Hercalibreren hoeft enkel wanneer een frees vervangen werd, bv. na breuk of slijtage.

Als een frees breekt in het midden van een job, kan de gebruiker de machine in pauze zetten, het gereedschap vervangen in de HSK-F63 houder, het nieuwe gereedschap ijken op het calibratieblokje, en de job eenvoudig hernemen van op gelijk welke plaats, bv. enkele millimeters of centimeters vóór de plaats waar de frees brak.

De Cyborg besturing weet altijd welk gereedschap zich in de spindel bevindt. Daardoor worden zgn. collisions vermeden. De machine-operator heeft volledige controle over alle wisseloperaties buiten de jobcycli. Gereedschappen ophalen, calibreren, plaatoppervlakte bepalen, maximale diepte instellen, gereedschappen terugplaatsen in de wisselaar, enz. 

De machine-operator kan voor elk gereedschap in de wisselaar aangeven welke functies actief moeten zijn tijdens een job:

*   spindel draait of niet ? Als de gereedschapshouder een pen of een floating snijmes bevat, wil je niet dat de spindel draait voor dat gereedschap.
*   spaanafzuigsysteem in de omhoog- of in de omlaagstand plaatsen ?
*   koelvloeistofsproeisysteem gebruiken of niet ?
*   bij een machinepauze of een intrusie in de CE-beveiliging de Z-as omhoog bewegen of niet ? (niet als je bv. met een zaagfrees zijdelings een groef in een plaat freest.)

Een Cyborg gereedschapswisselaar stelt geen enkele speciale eis aan de gebruikte CAM software of aan diens postprocessor. Eén enkele regel met opgave van het gewenste gereedschapsnummer volstaat. Alle andere handelingen worden volledig door de Cyborg besturing beheerd.
Voor klanten die zelf een postprocessor willen creëren is de volledige G- en M-code structuur die in onze besturingen gebruikt wordt, op een andere plaats in deze website te downloaden.

De roterende gereedschapswisselaars op onze H-reeks (de tot nogtoe zwaarste reeks machines in ons gamma) wordt voorzien van een beschermkap die zich automatisch automatisch opent en sluit. Wanneer de machine materiaal verspaant, is de kap altijd gesloten. De spanen blijven zo buiten het bereik van de gereedschapshouders in de wisselaar. De beschermkap opent zich alleen bij een gereedschapswissel, of wanneer de gebruiker de wisselaar wil vullen met andere gereedschappen.