KETELE NV : VOORWAARDEN VOOR TECHNISCHE INTERVENTIES

voorwaarden voor interventies
Begripsbepaling

Onder technische interventies worden verstaan alle technische prestaties voor derden, onder meer:

 • herstellingen en opleidingen in onze firma te Hove
 • interventies ter plaatse bij de klant
 • technisch onderzoek van foutmeldingen of problemen
 • telefonische ondersteuning


Bovenstaande opsomming is niet beperkend, maar wordt slechts gegeven ten titel van inlichting.

voorwaarden

 • Een afspraak voor een technische interventie is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Bij technische interventies ter plaatse bij de klant stelt de technicus een servicerapport op, waarop volgende gegevens vermeld staan: begin- en eindtijd van de interventie, omschrijving van eventuele gemelde of vastgestelde fouten of problemen, eventuele vervangen onderdelen.
  Bij het beëindigen van de interventie tekent een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de klant het servicerapport voor akkoord en ontvangt een dubbel. Is er geen gevolmachtigde vertegenwoordiger beschikbaar om te ondertekenen, dan wordt de klant geacht het servicerapport te aanvaarden zoals opgesteld, zonder voorbehoud.
 • Facturen met betrekking tot dergelijke technische interventies zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  Voor het overige zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Ketele van toepassing.

garantie

Tijdens de garantieperiode worden prestaties wel in rekening gebracht voor zover deze betrekking hebben op:

 • Onderhoudsbeurten
 • Machinestoringen en defecten wegens nalatigheid in onderhoud of wegens ondeskundig gebruik van de machine.

prijzen

Prestaties op afstand (telefonische assistentie of via screenconnect) : 90,0 € per werkuur
22,5 € per begonnen kwartier
Prestaties op verplaatsing : 75,0 € per werkuur
18,75 € per begonnen kwartier
Supplement voor prestaties buiten onze openingsuren : 50 % Voor de berekening van de overuren worden zowel de werkuren die ter plaatse worden gepresteerd als de voor- en narijtijden in rekening gebracht.

Onze openingsuren:

 • Maandag t/m Donderdag :  8.30 u tot 17.00 u
 • Vrijdag :  8.30 u tot 16.00 u

Verplaatsingskosten : 0,60 € per km
Tollen, rijtaksen, parkeervignetten : volgens reële kosten
Verblijfskosten (hotel, restaurant) : volgens reële kosten