LED pointer

LED kruis op de hoek van het werkstuk

Met het ledkruis kun je heel eenvoudig het nulpunt van je job bepalen

LED kruis op de rand van een plaat die niet haaks op de freestafel ligt

en eventueel de freesjob roteren onder dezelfde hoek als je plaat.

LED kruis op het eerste camerapunt

of je gebruikt hem om het eerste referentiepunt in te stellen voor je camerasysteem.

Het nut van een LED pointer.

Elke Cyborg freesmachine kan uitgerust worden met een LED-laserpointer, een uitermate handig accessoire dat zijn nut al vele malen bewezen heeft.
De LED pointer wordt eenvoudig bediend vanaf de Cyborg bedieningsconsole. Je kan hem met één druk op een toets aanzetten of uitzetten. De machine-besturing kent de exacte afstand in de X- en in de Y-richting tussen het LED-kruis en het basisgereedschap van de machine (meestal de freesspindel).
Met de LED pointer kun je heel eenvoudig een referentiepunt of een oorsprongspunt instellen.

Technische kenmerken / beschrijving van de Cyborg LED aanwijzer:

Rode ledpointer, hier afgebeeld naast het Cyborg vision systeem met extra belichting

♦    De Cyborg laserled pointer projecteert een rood kruis op je freestafel. Met de jogtoetsen op je bedieningsconsole plaats je dat kruis op het gewenste punt om je job uit te voeren, je drukt de "set home" toets in, en de spindel beweegt exact naar dat punt, de led pointer wordt automatisch uitgeschakeld.
♦    Als alternatief voor het instellen van je job-oorsprongspunt kun je de led pointer ook gebruiken om je freesjob te roteren onder gelijk welke hoek. Je definieert met het ledkruis gewoon twee punten, het systeem berekent automatisch de hoek en roteert vervolgens de job met dezelfde hoek.
♦    Als je over een machine met camerasysteem beschikt, wordt de ledpointer standaard voorzien. Bij dergelijke machines plaats je het ledkruis op het dichtst bij de oorsprong geprinte referentiepunt. Alle andere treferentiepunten worden automatisch gevonden.
♦    Wordt toch een referentiepunt niet gevonden, bv. indien de geprinte plaat geroteerd op de freestafel ligt, dan wordt automatisch het ledkruis aangeschakeld, waardoor je dat referentiepunt heel snel toch kunt definiëren.