Meelopend frezen of tegenlopend frezen

Verschillende factoren beïnvloeden de keuze voor meelopend frezen of tegenlopend frezen. In een aantal gevallen kan deze keuze alleen proefondervindelijk bepaald worden. De volgende elementen hebben belang:
- De materiaalsoort, non-ferro metalen, kunststoffen, massief hout, spaanplaat en MDF, decorpanelen, HPL, enz. Elk materiaal gedraagt zich verschillend en vereist dus een aangepaste strategie.
- De freesdiameter. Kleinere of grotere freesdiameters kunnen soms tot betere resultaten leiden bij het omkeren van de looprichting.
- Ruwfrezen en afwerken van hetzelfde materiaal vereisen soms een verschillende strategie, bijvoorbeeld bij het bewerken van PMMA wordt normaliter tegenlopend gefreesd, behalve voor het afwerken met diamant polijstfrezen.

1
meelopend frezen

In de regel worden metalen meelopend gefreesd. Kunststoffen worden meestal tegenlopend gefreesd. Nochtans kunnen sommige hardere kunststoffen bij kleine freesdiameters (kleiner dan 4 mm) ook beter meelopend gefreesd worden.

Binnencontour meelopend frezen
Buitencontour meelopend frezen

Binnencontouren meelopend
In bovenstaand voorbeeld wordt eerst de binnenkant van de letter Q gefreesd. De frees draait altijd rechtsom (zie groen pijl), terwijl bij binnencontouren de looprichting tegenkloksgewijs verloopt (zie gele pijl).

Buitencontouren meelopend
Na de binnencontour, die altijd eerst gefreesd moet worden, is de looprichting aan de buitenkant in kloksgewijze richting. Freesdraairichting (groen) en looprichting (geel) zijn dus beiden kloksgewijs.

2
tegenlopend frezen

Hout en van hout afgeleide producten worden bijna altijd best tegenlopend gefreesd. Metalen worden nooit tegenlopend gefreesd. Kunststoffen bevinden zich tussen deze twee uitersten. Zachte kunststoffen worden altijd tegenlopend gefreesd. Hardere kunststoffen, bv HPL en PMMA worden bij kleinere freesdiameters (kleiner dan 4 mm) soms met een beter resultaat meelopend gefreesd.

Binnencontour tegenlopend frezen
Buitencontour tegenlopend frezen

Binnencontouren tegenlopend:
In bovenstaand voorbeeld wordt eerst de binnenkant van de letter Q gefreesd. De frees draait altijd rechtsom (zie groen pijl), terwijl bij binnencontouren de looprichting kloksgewijs verloopt (zie gele pijl).

Buitencontouren tegenlopend:
Na de binnencontour, die altijd eerst gefreesd moet worden, is de looprichting aan de buitenkant in tegenkloksgewijze richting. Freesdraairichting (groen) en looprichting (geel) zijn dus tegengesteld aan mekaar.