...

Resopal

Resopal: kunststof graveerplaten

Resopal platen zijn melaminehars platen met een dikke toplaag. Ze zijn uitstekend geschikt voor graveerwerk dat tegen een stootje moet kunnen. 
We vertellen je er graag meer over via volgend overzicht:

Resopal

Resopal-platen zijn gelaagde platen die onder hoge druk geperst worden, met een harde deklaag in melaminehars, volgens DIN 16926. Ze worden in verscheidene kleuren en diktes geleverd. Het basismateriaal voor de lagen bestaat vooral uit papier, een basismateriaal dat aan belang wint, en uit kunstharsen, waarbij het aandeel van het papier meer dan 60 gewichtsprocent bedraagt.

De overige 30 à 40 gewichtsprocent bestaat uit uitgehard phenol/formaldehydehars voor wat de kern betreft en uit melamine/ formaldehydehars voor de toplaag. Beide harsen behoren tot de categorie van de duroplasten (thermohardende materialen).

Onder inwerking van hoge druk en hitte ontstaan bepaalde chemische verbindingen (marcomolekulen). Zij vormen een stabiel materiaal, waarvan de eigenschappen grondig verschillen van die van de grondstoffen. Uitgelezen basismaterialen en productie-eisen bieden de garantie dat de stoffen van de lagen vrij zijn van de meest besproken schadelijke stoffen voor het milieu.

Resopal-graveerplaten dienen in een gesloten, droge en geventileerde ruimte opgeslagen te worden. De platen worden best op een vlakke ondergrond gestapeld. Indien ze tegen een wand geplaatst worden, dient dit te gebeuren onder een hoek van 60 à 70° en dienen de platen ondersteund te worden zodat ze niet gaan doorhangen. Stapel de platen ook nooit op elkaar zonder beschermende tussenlagen.

Resopal kan scherpe randen hebben, draag daarom bij het hanteren steeds beschermende handschoenen. Het contact met stof van Resopal platen veroorzaakt geen bijzondere problemen. Er is uiteraard een kleine minderheid van mensen die op allerhande stof allergisch reageren.

De decoratieve platen bestaan uit uitgehard, duroplastisch kunststof. Ze zijn daardoor ook geschikt en toegelaten voor het contact met levensmiddelen. De decoratieve toplaag is bestand tegen alle huishoudelijke oplosmiddelen en chemicaliën. Om die reden wordt het materiaal sinds vele jaren aangewend op plaatsen waar hygiëne een noodzaak is. De gesloten toplaag kan eenvoudig met behulp van heet water, damp of alle ontsmettingsmiddelen gereinigd worden.

Resopal platen hebben een heel lange levensduur en gaan beduidend langer mee dan andere materialen. Afval van Resopal-platen kan in overeenstemming met plaatselijke afvalvoorschriften op gecontroleerde stortplaatsen worden gestort. In de Duitse wetgeving wordt Resopal (wet van 28.3.91) onderverdeeld in Categorie I, nr. 571. “Categorie I” betekent dat een materiaal geschikt is om als huishoudelijk afval verwerkt te worden.

Gelaagde stoffen, zoals Resopal zijn moeilijk ontvlambaar en hebben de eigenschap de uitbreiding van vlammen tegen te gaan, zodat de vluchttijd verlengd wordt. Bij onvolledige verbranding kunnen – zoals bij elk ander organisch materiaal – toxische substanties vrijgegeven worden. Bij brand kunnen dezelfde brandbestrijdingstechnieken aangewend worden als bij alle andere houthoudende bouwmaterialen. Bijzondere brand- of explosiebescherming is niet noodzakelijk. Alle gebruikelijke blusmiddelen zijn toegelaten.

Dichtheid: 1,40 g / cm³

Oplosbaarheid in water: geen

Bedrukbaarheid: niet bedrukbaar

Temperatuurbestendigheid: 90° Celsius

Ontvlammingstemperatuur: +/- 400° Celsius

Thermische ontbinding: is boven de 250° Celsius mogelijk. Toxische gassen kunnen ontstaan naargelang de eigenschappen van de brand (zuurstofgehalte, temperatuur). In het algemeen zijn Resopal-platen in overeenstemming met DIN 53436. Resopal-platen smelten niet.

Zelfdovend: ja

Gevaarlijke reacties: geen

Toxicologie: normale toxicologische tests zijn niet bruikbaar, daar het om een plaatvormig materiaal gaat. Resopal-toplagen zijn fysiologisch zonder bezwaar.

Buigvastheid: langsrichting > 140 MPa, dwarsrichting > 100 MPa (testmethode ISO 178.)

Elasticiteitsmodus: langsrichting: > 14 000 MPa, dwarsrichting: > 10 000 MPa (testmethode ISO 178.)

Trekvastheid: langsrichting: > 100 MPa, dwarsrichting > 70 MPa (testmethode ISO/R 527)

Slagsterkte: +/- 8 kJ/m² (testmethode DIN 7735)

Lineaire uitzettingscoëfficient: langsrichting: +/- 9.10-5 K-1, dwarsrichting: +/- 16.10-6 K-1

nl_NLNL