...

Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/12/2022.

BEGRIPSBEPALING

Onder technische interventies worden verstaan alle technische prestaties voor derden, onder meer:

  • herstellingen in onze ateliers te Kontich.
  • opleidingen in onze kantoren te Kontich.
  • interventies bij de klant.
  • technisch onderzoek & opzoekwerk van foutmeldingen bij pannes of problemen.
  • telefonische ondersteuning.
  • support via Teamviewer Corporate.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, maar wordt slechts gegeven ten titel van inlichting.

VOORWAARDEN

Een afspraak voor een technische interventie is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij technische interventies ter plaatse bij de klant stelt de technicus een servicerapport op, waarop volgende gegevens vermeld staan: begin- en eindtijd van de interventie, omschrijving van eventuele gemelde of vastgestelde fouten of problemen, eventuele vervangen onderdelen.
Bij het beëindigen van de interventie tekent een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de klant het servicerapport voor akkoord en ontvangt een dubbel. Is er geen gevolmachtigde vertegenwoordiger beschikbaar om te ondertekenen, dan wordt de klant geacht het servicerapport te aanvaarden zoals opgesteld, zonder voorbehoud.

Facturen met betrekking tot dergelijke technische interventies zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Voor het overige zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Ketele van toepassing.

GARANTIE

Tijdens de garantieperiode worden prestaties wel in rekening gebracht voor zover deze betrekking hebben op:

  • onderhoud en servicebeurt.
  • machinestoringen en defecten wegens nalatigheid in onderhoud of wegens ondeskundig gebruik van de machine.

 

TARIEVEN

Neem telefonisch contact op (+32 3 454 20 89) of mail naar info@ketele.com voor meer informatie over onze tarieven.

nl_NLNL